Jak provádět cvičení po porodu?

Je důležité, abyste si termín cvičení po porodu nevykládali
jako huntování a zatěžování těla! Jedná se o velmi jednoduché cviky, vhodné pro
posílení svalstva a pánevního dna. Velmi důležité je provádět cviky jen dokud
je bez problémů zvládnete. Jakékoli přetěžování po porodu rozhodně není na
místě
!

Do cvičení po porodu zahrnujeme hlavně polohování vleže.
Snažte se často ležet na břiše. Napomáhá to rychlejšímu rolování dělohy po
porodu. Dobré je si dát pod bříško polštář a chvíli tak odpočívat.

Krátce po porodu začněte jednoduššími cviky, které můžete pro
začátek zkusit opakovat cca 5x.

1. Lehněte si na záda, natáhněte nohy a paže položte podél
těla. S nádechem vzpažte a s výdechem připažte.

2. Lehněte si na záda, nohy pokrčte v kolenou a chodidla
opřete o podložku, ruce přiložte na břicho. Při nádechu vykleňte břišní stěnu a
při výdechu ji zase uvolněte.

3. Lehněte si na záda, natáhněte nohy a paže dejte podél
těla. Roznožte a kroužete v hlezenních kloubech.

4. Lehněte si na záda, natáhněte nohy a paže dejte podél
těla. Nohy přitlačte pevně k sobě a lehce nadzvedněte pánev, vytáhněte břicho,
konečník se pokuste vtáhnout, stejně tak močovou trubici a pochvu. Držte pár
vteřin a pak se zase uvolněte.

5. Lehněte si na záda, natáhněte nohy a paže dejte podél těla.
Dlaně zatlačte silou do sebe, držte pár vteřin a pak je zase uvolněte.

Během další
dvou až tří dnů po porodu můžete přidat další cviky:

1. Lehněte
si na břicho, natáhněte nohy a ruce si položte pod čelo. Palce u nohou opřete o
podložku, kolena napněte vzhůru a stiskněte hýžďové svaly k sobě, vtáhněte
konečník, pochvu i močovou trubici. Chvíli držte a pak zase uvolněte.

2. Lehněte
si na břicho, natáhněte nohy a roce dejte pod čelo. Zanožte střídavě levou a
pravou nohu.

3. Lehněte
si na záda, natáhněte dolní končetiny a paže dejte podél těla. Pravé koleno se
pokuste přitáhnout k břichu a zase ho dejte zpět. Pak totéž s levým kolenem.

4. Lehněte
si na záda, pokrčte nohy a chodidla si opřete o podložku. Obě kolena upažte a
položte vpravo, zpět a pak totéž na druhou stranu.

5. Lehněte
si na záda, nohy natáhněte a paže ohněte v loktech. Prsty zaklesněte do sebe.
Při nádechu zatáhněte paže do stran a po výdechu je zase uvolněte.

Asi tak
čtyři až pět dní po porodu si můžete vyzkoušet i tyto cviky:

1.     
Lehněte si na záda, natáhněte nohy
a paže dejte podél těla. Přednožte oběma nohama a položte je zpět.

2.     
Lehněte si na záda, obě nohy
pokrčte a chodidla opřete o podložku. Ruce si založte v týl, kolena přitáhněte
k břichu, hlavu zvedněte k hrudníku a lokty se dotkněte kolen. Pak se položte
zpátky a uvolněte se.

3.     
Lehněte si na záda a pokrčte nohy.
Obě kolena přitáhněte k břichu, upažte, položte obě kolena vpravo až k lokti,
pak zpět a zase na druhou stranu.

4.      Lehněte si na záda, nohy pokrčte a paže dejte podél těla. Zvedněte nohy
nad podložku a zkuste šlapat na kole. Pak se zase uvolněte.

Velmi
důležité je nepřetěžovat se a nebrat cvičení jako povinnou honičku! Cvičení nesmí pro vás být namáhavé a mělo by působit jako příjemný relax! Cviky v
závislosti na době po porodu zde uvedené berte spíše orientačně. Žena, která
měla lehčí porod si může hned troufnout na náročnější cviky, ale žena po
náročnějším porodu nebo po císařském řezu toho bezprostředně po porodu určitě
tolik nezvládne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *